top of page

ÖNEMLİ

Başka Peron’da yayımlanan çizim ve yazıların telifleri üreticilerine aittir.

Yazarlar ve çizerler ürünleri ile ilgili diledikleri işlemi elbette yapabilirler. Ancak biz içeriğin özgünlüğüne ve edebi uğraşların seri üretime dönüşmemesine önem veriyoruz, dolayısıyla bu içerik ürünlerinin birden fazla yerde yayımlanmasını doğru bulmuyoruz. Yine de üreticilerin ileriye dönük eylemleri bizimle ilgili olmasa da Başka Peron’a gönderilen içerikler daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olmalıdır ve bu konuda sorumluluk yazarlara/çizerlere aittir.

Ancak, Başka Peron geleceğe dönük olarak reklam/tanıtım eylemleri ve giderlerin karşılanması amaçlarıyla bu ürünleri kısmen ya da bütün olarak kullanma hakkını saklı tutar. Yine de bu paylaşımlar sırasında yazarların/çizerlerin isimlerinin ilgili yerlere, görülebilir şekilde eklenmesine ve haklarının teslim edilmesine özen gösterilecektir.

Yazarlar ve çizerler, Başka Peron'da yayımlanan içerikleri için geriye dönük telif hakkı talebinde bulunamazlar.

Dergimiz an itibarıyla tamamen gönüllülük esasıyla işlemektedir. Dergi ekibi bu üretimlerden kişisel olarak herhangi bir ticari kazanım elde etmemektedir. Dolayısıyla, dergimize işlerini gönderen yazar ve çizerlerimizin bu üretimler karşılığında ticari bir beklentilerinin de olmaması beklenmektedir. İlerleyen zamanlarda dergi hem giderlerini karşılamak hem de kendini geliştirmek amacıyla ticari faaliyetlerde bulunabilir. Bu gelirler öncelikli olarak dergi bütçesine aktarılmak durumundadır.

Yazarlar ve çizerler, eserlerin yayımdan kaldırılmasını veya erişime kapatılmasını talep edemezler.

Başka Peron çevrim içi hayatından önce hatırı sayılır bir süre basılı olarak üretilmiştir. Her nasıl o zaman da üretilen sayılardan yazıların çekilmesi söz konu değilse bundan sonraki süreçte de bunun talep edilmemesini bekler. Üretilen her sayı içeriğindeki her bir yazı, şiir ve çizimle bütünlüğünü oluşturur. Bunlardan herhangi biri aradan çekildiğinde bütünlüğe zarar verileceğinden bu taleplere ne yazık ki sıcak bakmamaktayız. Yine de bu konuda zaruri bir durum oluştuğunda dergiyle iletişime geçilebilir.

bottom of page